Screenshot 2019-03-14 at 14.49.10

Sista anmälningsdag 19:e april 2019

Autocall Svenska Bolag Låg P/E (P/E om c:a 10)
Bolag: SSAB, JM, Volvo, SKF
Kvartalsvis ackumulerande kupong: 3,15%
Autocallbarriär: 90%
Kupongbarriär: 60%
Skyddsbarriär: 50% 

Autocall Nordiska Banker
Bolag: Danske Bank, Nordea, Sampo, Swedbank
Kvartalvis ackumulerande kupong: 3,3%
Autocallbarriär: 90%
Kupongbarriär: 60%
Skyddsbarriär: 50%

Sundsberg Club 3 AB
Sundsberg Club 3 AB erbjuder en preferensaktie som löper c:a 2 år och som ger en i aktieägaravtal utlovad avkastning om 10%/år. Ger exponering mot den finska ekonomin som befinner sig i en stark högkonjunktur. Sundsberg är Finlands 4:e förmögnaste postnummer & har fått pris som det bästa bostadsområdet 2009. Sundsberg ligger vid vattnet i Esboviken och på andra sidan viken ligger Esbo som är Finlands Djursholm, Silicon Valley samt Finlands näst största stad. Placeringen måste behovsanpassas & utgör ett riktat erbjudande till max 200 placerare så passar den så får man tillgång till lösenordet till placeringens webbsida www.sundsbergclub.com 

Obligation SalaBråstaborg 7% 8 månader 
Lån till fastighetsutvecklare som givit långivarna pant i både de två fastigheterna i Sala dit pengarna går för byggnation såväl som fysiska pantbrev på flera andra närliggande tomter i Sala och vilkas värde överensstämmer med lånebeloppet. Finns möjlighet att vara med på flera efterföljande obligationer som löper 8 månader vardera så årsavkastningen ligger på 10,5%. Den låntagande fastighetsutvecklaren har länge företrätt Rörvikshus och är mycket kunnig i byggnation. Han son är också involverad i projektet och är fastighetsmäklare vid Fastighetsbyrån i Västerås och har hjälp till och sålt flera av de 14 husen som de redan sålt i det nya bostadsområdet som ligger på en kulle c:a 1mk söder om Sala centrum & tågstation. Sala kan liknas vid  Skåne med plana åkermarker utan skog. Just detta område ligger på en kulle med kuperad mark och skog. Dessutom finns en fors med vatten som rinner genom området.